Információ adatszolgáltatási kötelezettségről

Információ adatszolgáltatási kötelezettségről – 2020.01.01.

Az eddig használt, elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltásra kerültek egy új online űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerrel.

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésének eredményeként, az OKIR adatszolgáltatási lehetőségei, funkciói 2020. január 1-től megváltoztak. Az adatszolgáltatásokat 2020.01.01.-től ÁNYK helyett az OKIRkapu webes felületének használatával lehet megtenni, melyet az OKIR rendszerből (https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/) vagy letöltést követően (https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/xmlapi) lehet elérni és a szükséges adatlapokat kitölteni a vonatkozó jogszabályok szerinti határidőkre figyelemmel, melyek elvégzésében állok rendelkezésre.

OKIRKapu Adatszolgáltatás Tájékoztató letöltése

 

Megbízotti teendők

Vállalom az igény szerinti-, akár teljes körű környezetvédelmi megbízotti teendők ellátását ügyfeleim számára. Szakmai tevékenységem minden szakterületen (hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, levegőtisztaség-védelem, zaj- és rezgésvédelem) végzem, így a környezethasználók (üzemek, ipari parkok, hulladékgazdálkodók, egyéb tevékenység folytatók) segítségére tudok lenni a környezetvédelmi feladatainak-, kötelezettségeinek a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítésében, a hatósági határidők szem előtt tartásával. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő a megbízott alkalmazásának eseteit.